TST

TST

TST

TST

W końcu ruszyłem się na spacer by spalić dostarczone przez święta kalorie.
N/z Starachowice

Brak komentarzy: