Radykalny powrót do korzeni w budownictwie.

Mazury, droga do jeź. Hańcza

Przełomka - Mazury, kurs budowy z worków z piaskiem.